SKŁAD ZARZĄDU


Beata Brzozowska – przewodnicząca (brzozowska.b@wp.pl)

Beata Burchardt – zastępca przewodniczącej

Beata Łapanowska – sekretarz

Mariola Szajna – skarbnik (mariolaszajna@gmail.com)